Strzelanie młodych policjantów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Strzelanie młodych policjantów

Reprezentacje wszystkich Kompanii słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego wzięły udział w zawodach strzeleckich, które rozegrano w obiektach strzeleckich słupskiej Szkoły Policji. Oprócz sportowej rywalizacji było to również doskonalenie już nabytych umiejętności.

Przeprowadzone przez Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego XI. Mistrzostwa Szkoły Policji w Słupsku w Strzelaniu przebiegły w duchu sportowej, acz zaciętej rywalizacji. Młodzi policjanci rozpoczynający służbę mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także doskonalenia umiejętności strzeleckich. Rywalizacja pokazała, że poziom wyszkolenia policjantów biorących udział w mistrzostwach w zakresie posługiwania się bronią palną jest na wysokim poziomie, a potwierdzeniem tego mogą być bardzo dobre wyniki uzyskiwane w konkurencjach strzeleckich.

W trakcie zawodów - po sygnale sędziego, każdy z zawodników, w postawie stojącej, oddawał łącznie 16 strzałów ocenianych, 8 - do tarczy pierścieniowej TS-2, następnie wymieniał magazynek i oddawał kolejnych 8 strzałów do tarczy sylwetkowej TS-9 w łącznym czasie trzech minut.
Po podsumowaniu wszystkich rezultatów przez sędziego głównego, sześć najlepszych wyników w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XI. Mistrzostw Szkoły Policji w Słupsku w Strzelaniu przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 • 1 miejsce       post. Dawid Król, KPP Kołobrzeg
 • 2 miejsce       post. Adam Konik, KPP Brodnica
 • 3 miejsce       post. Ireneusz Kuźlak, OPP Poznań
 • 4 miejsce       post. Bartłomiej Gudz, KMP Wrocław
 • 5 miejsce       post. Przemysław Zieliński, KMP Bydgoszcz
 • 6 miejsce       post. Piotr Błoszyk, OPP Poznań


KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 • 1 miejsce - Kompania X
 • 2 miejsce - Kompania II
 • 3 miejsce - Kompania I
 • 4 miejsce - Kompania III
 • 5 miejsce - Kompania XI
 • 6 miejsce - Kompania IV