Współpraca z chorwacką Akademią Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Współpraca z chorwacką Akademią Policji

Kontynuacja i rozszerzenie współpracy o nowe elementy, w tym wspólne projekty unijne - to główne tematy poruszane podczas wizyty (4-7 III) delegacji słupskiej Szkoły Policji w chorwackiej Akademii Policji w Zagrzebiu. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie skierowane przez Komendanta Akademii Dubravko Novaka.

Oficjalna współpraca pomiędzy szkołami ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych ukierunkowanych na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, co w konsekwencji ma pozytywny wpływ na rozwój szeroko rozumianej edukacji policyjnej.
Rozmowy dotyczyły struktur organizacyjnych polskich i chorwackich jednostek szkoleniowych policji, a także zadań poszczególnych wydziałów, współpracy w zakresie podstawowej edukacji policyjnej, wymiany doświadczeń związanych z naborem kandydatów na szkolenia, współpracy dotyczącej szkoleń i treningów specjalistycznych, wymiany doświadczeń związanych z technicznym i dydaktycznym wyposażeniem pomieszczeń symulacyjnych oraz współpracy związanej z badaniami naukowymi.

W skład delegacji słupskiej Szkoły Policji weszli: insp. Jacek Gil - Komendant, mł.insp. Piotr Cekała - Zastępca Komendanta Szkoły, mł. insp. Przemysław Rybicki - Kierownik Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego oraz podinsp. Sebastian Majchrzak - starszy wykładowca Zespołu Wsparcia Dydaktycznego.

Polscy policjanci obserwowali między innymi prezentację umiejętności z zakresu wyszkolenia strzeleckiego słuchaczy chorwackiego szkolenia podstawowego. Z zadowoleniem członkowie delegacji stwierdzili, że młodzi adepci sztuki policyjnej wykorzystywali elementy taktyki i techniki użycia broni palnej, które ich instruktorzy przenieśli z kursu dla instruktorów strzelań policyjnych, który odbywali w Szkole Policji w Słupsku.

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil wraz ze współpracownikami na osobiste zaproszenie pani Konsul Dagmary Luković, złożył także wizytę w nowej siedzibie ambasady RP w Zagrzebiu (zobacz szczegóły). W trakcie spotkania mowa była między innymi o planach dotyczących poszerzenia bilateralnej, polsko-chorwackiej, współpracy policyjnej na różnych płaszczyznach oraz o udziale polskich funkcjonariuszy w międzynarodowym projekcie Bezpieczny sezon turystyczny, w ramach którego polskie patrole policyjne w sezonie letnim pełnią służbę w chorwackiej części wybrzeża Adriatyku.

W drugim dniu przedstawiciele Szkoły Policji złożyli wizytę w Komendzie Stołecznej Policji w Zagrzebiu, gdzie spotkali się z Komendantem Marko Rašićem. Oprócz ogólnych informacji na temat jednostki delegacja miała okazję zapoznać się ze strukturą i dynamiką przestępczości w Zagrzebiu.
Strona chorwacka zorganizowała również wyjazd do miejscowości Karlovac, gdzie mieści się firma zajmująca się produkcją broni wykorzystywanej przez służby mundurowe na całym świecie, w tym także przez policję chorwacką. Na miejscu polscy policjanci zapoznali się z asortymentem firmy i technologią wytwarzania broni. Policjanci mieli także możliwość wykonania strzelań próbnych z wybranych jednostek broni.

Głównym efektem wizyty delegacji słupskiej Szkoły Policji jest propozycja kontynuacji i rozszerzenia współpracy z Akademia Policji w Zagrzebiu o nowe elementy, w tym przedsięwzięcia realizowane w oparciu o wspólne projekty unijne. Strony uznały za konieczne uściślenie i zaktualizowanie treści wskazanych w liście intencyjnym podpisanym w 2013 roku w formie umowy bilateralnej. Na koniec wizyty insp. Jacek Gil zaprosił kierownictwo Akademii Policyjnej w Zagrzebiu do złożenia rewizyty w słupskiej Szkole Policji.

 • Rozmowy bilateralne w Akademii Policji w Zagrzebiu
 • Rozmowy bilateralne w Akademii Policji w Zagrzebiu
 • Pokaz wyszkolenia chorwackich słuchaczy kursu podstawowego
 • Pokaz wyszkolenia chorwackich słuchaczy kursu podstawowego
 • Wizyta w Centrum Szkolenia Psów Służbowych
 • Wizyta w Centrum Szkolenia Psów Służbowych
 • W nowej siedzibie Ambasady RP w Zagrzebiu
 • W nowej siedzibie Ambasady RP w Zagrzebiu
 • Apel poranny słuchaczy Akademii Policji
 • Apel poranny słuchaczy Akademii Policji
 • Wizyta w Komendzie Stołecznej w Zagrzebiu
 • Wizyta w Komendzie Stołecznej w Zagrzebiu
 • Wizyta w Komendzie Stołecznej w Zagrzebiu
 • Wizyta w Komendzie Stołecznej w Zagrzebiu
 • Wizyta w Komendzie Stołecznej w Zagrzebiu