W rocznicę powrotu do Polski - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

W rocznicę powrotu do Polski

Delegacja służb MSWiA złożyła w czwartek kwiaty pod pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców więźniów obozu pracy. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 74. rocznicy przejęcia miasta z rąk niemieckich przez wojska radzieckie.

Słupscy policjanci złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pracownikom przymusowym straconym 7 marca 1945 roku, w przeddzień wejścia do Słupska wojsk radzieckich. W uroczystości udział wzięli także kombatanci oraz przedstawiciele różnych środowisk i władz miejskich.
Co ciekawe historia powtórnego pochówku straconych więźniów wiąże się także z historią ówczesnej słupskiej milicji. Pół roku po tragedii odbył się ponowny pogrzeb, w którym uczestniczyła kompania honorowa Szkoły Milicji, a kazanie wygłosił legendarny kapelan Armii Krajowej ks. Jan Zieja

Słupską Policję w trakcie uroczystości reprezentowali: mł.insp. Tomasz Gid - kierownik Zakłądu Ogólnozawodowego Szkoły Policji, mł.insp. Tomasz Zacharzewski - komendant I-go Komisariatu Policji w Słupsku. Państwową Straż Pożarną reprezentował kpt. Krzysztof Bizon  - zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku, a Służbę Więzienną - ppłk Janusz Wiśniewski, zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.