Podziękowania za bezpieczną akcję - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Podziękowania za bezpieczną akcję

„Od ponad 20 lat dzięki Wam są to najbezpieczniejsze kwesty w Polsce” - tak kilkakrotnie mówiono w słupskim Urzędzie Miejskim podczas podsumowania słupskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku nie tylko instruowali wolontariuszy WOŚP jak bezpiecznie zachować się podczas zbiórki ulicznej. W dużej części ich rówieśnicy, w ubraniach cywilnych wyszli razem z nimi na ulice.
Wolontariusze ze Szkoły Policji w Słupsku w większości byli w takim samym bądź zbliżonym wieku jak wolontariusze WOŚP. W trakcie tegorocznego, 27. Finału, czasie wolnym od służby, wspólnie wyszli na ulice miasta. Całą akcję poprzedziła odprawa i omówienie zadań jakie mieli do wykonania policjanci. Na ulicach zapewniali bezpieczeństwo wolontariuszom zgodnie z policyjnym hasłem „Pomagać i chronić”.

Wielu orkiestrowych wolontariuszy, było pozytywnie zaskoczonych, że idący razem z nimi wolontariusze to policjanci. W ten sposób pokazaliśmy także, że jesteśmy blisko ludzkich spraw, zawsze gotowi pomagać i chronić. Takie wspólne akcje policyjnej młodzieży i wolontariuszy trwają już ponad 20 lat. W każdej grupie wolontariuszy, jest zawsze przynajmniej dwóch młodych, nieumundurowanych policjantów.

W trakcie spotkania podsumowującego, które odbyło się w Sali Obrad słupskiego ratusza przy placu Zwycięstwa, kilkakrotnie podkreślano, że bezpieczne przeprowadzenie kwesty, to w dużej mierze zasługa słuchaczy i kadry Szkoły Policji. Przedstawiciele Szkoły odebrali podziękowania, które podpisali: Prezydent Miasta i Szef Słupskiego Sztabu WOŚP. Kwota zebrana w Słupsku to ponad 216 tysięcy złotych. W trakcie zbiórki nie odnotowano żadnych incydentów.

Policjanci Szkoły Policji widoczni byli podczas styczniowego, słupskiego finału, także w hali "Gryfia" gdzie wystąpili z pokazem udzielania pierwszej pomocy. Pokaz poprzedziło symulowane omdlenie mężczyzny, o którym wiedzieli jedynie organizatorzy.  Reakcja osób stojących najbliżej była bardzo budująca, gdyż od razu kilka osób zajęło się udzielaniem pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie.

  • Spotkanie podsumowujące w słupskim ratuszu przy pl. Zwycięstwa

  • Pokazy policyjnych ratowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy