Szkolenie funkcjonariszy Straży Granicznej - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Szkolenie funkcjonariszy Straży Granicznej

Zajęcia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej przeprowadzili wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku. Zajęcia odbyły się w usteckiej placówce pograniczników.

Zajęcia miały na celu usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej postępowania przed użyciem środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej, a także samego użycia ŚPB i następnie dokumentowania użycia tych środków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wiedza i doświadczenia przekazywane przez policjantów ze Szkoły Policji wykorzystywane będą przez strażników granicznych w codziennej służbie. Wzajemne szkolenie funkcjonariuszy dają także możliwość wzajemnych kontaktów i omówienia wielu aspektów służby, które są takie same lub podobne zarówno w Policji jak i w Straży Granicznej.

Wspólne szkolenia pograniczników i policjantów są możliwe dzięki porozumieniu o współpracy podpisanemu w marcu 2010 roku przez komendantów Szkoły Policji w Słupsku oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili do tej pory między innymi serię wykładów dla policjantów na temat polskich dokumentów, którymi posługują się obywatele Rzeczypospolitej. Wśród tematów znalazły się również wizy obowiązujące w krajach układu z Schengen oraz wydawane w Polsce dokumenty dla cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP.

Policyjni wykładowcy szkolili natomiast funkcjonariuszy Straży Granicznej między innymi pod kątem ujawniania narkotyków, fałszowania numerów VIN w pojazdach samochodowych a także działania funkcjonariuszy Straży Granicznej w pododdziałach zwartych.