Aktualności

Koniec szkolenia, czas w teren

Dziś rozpoczęli już samodzielne służby w terenie. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło blisko 200 funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w swoich jednostkach macierzystych zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur na początku lipca ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.

Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród absolwentów panie stanowiły 27 procent składu Kompanii. Po 7 miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci rozpoczęli dziś służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Przykazania przedwojennego policjanta:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI

(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku)

 

 

W trakcie uroczystego zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego dwóch absolwentów zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila za wyjątkowe zaangażowanie w służbę podczas praktyk zawodowych w jednostce terenowej. Gratulacje otrzymali post. Maciej Formela (KP Rumia) i post. Kamil Frankowski (OPP Gdańsk). Dodatkowo post. Maciej Formela został wyróżniony nagrodą motywacyjną Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka.

 

 

Listami gratulacyjnymi uhonorowano też troje policjantów, którzy wykazali się ponadprzeciętną wiedzą podczas konkursu wiedzy z zakresu prewencji i ruchu drogowego. Laureatami zmagań zostali: post. Radosław Kotwicki (KMP Sopot), post. Ewelina Grzejszczyk (KPP Żyrardów) i post. Miłosz Spychała (KPP Wałcz).

 

 

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręczył, podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, decyzję o awansie na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Adrianowi Goszczyckiemu.

 

 

Powrót na górę strony