Działania pościgowe policjantów prewencji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Działania pościgowe policjantów prewencji

Taktyka poruszania się oddziałów zwartych policji w terenie otwartym oraz działania pościgowe, to najnowsze szkolenie dla policjantów prewencji przygotowane przez Główny Sztab Policji KGP. Doskonalenie taktyczne w ramach tego kursu prowadzone będzie w słupskiej Szkole Policji.

Cały projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z inicjatywą powstania tego rodzaju doskonalenia zawodowego wystąpił Główny Sztab Policji KGP, a opracowaniem merytorycznym zajął się zespół ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Szkoły Policji w Słupsku oraz Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Cel szkoleń to doskonalenie kwalifikacji funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych oraz zdarzeń kryzysowych.
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zgodnie ze swoją specjalizacją, wspierani przez do policjantów z oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych.

W trakcie zajęć główny nacisk położony będzie na doskonalenie elementów przemieszczania się pododdziałów zwartych w ramach działań pościgowych oraz elementów działań podejmowanych podczas poszukiwań.
Podczas działań w terenie policjanci korzystać będą także z urządzeń nawigacyjnych (tradycyjnych oraz elektronicznych). W terenie zalesionym z naturalnymi przeszkodami i istniejącą infrastrukturą wykorzystywane też będą noktowizory i kamery termowizyjne.

Realizacja całego projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo” była możliwa dzięki unijnemu Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwsze zajęcia szkolenia realizowane będą w słupskiej Szkole Policji na początku maja tego roku.