Z uczniami o ochronie danych osobowych - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Z uczniami o ochronie danych osobowych

Czym są dane osobowe i jak je należy chronić, szczególnie serfując w internecie – o tym między innymi mówili wykładowcy słupskiej Szkoły Policji podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum przy ulicy Kilińskiego. Zajęcia zorganizowano w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Spotkania odbywały się w dwóch grupach; uczniów klas 0-4 i klas V-VI łącznie z klasami gimnazjalnymi. Prelegentami byli policjanci na co dzień pełniący służbę w Zakładzie Służby Kryminalnej i w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych: asp. Anetta Klimczak, asp. Anna Rawska i nadkom. Sebastian Studziński.
W trakcie spotkań mówiono w jaki sposób dane osobowe chronione są przez Kodeks cywilny jako dobra osobiste oraz Ustawę o prawach autorskich i pokrewnych, która chroni nasz wizerunek.

Policjanci prowadzący poszczególne moduły wskazywali też konkretne przykłady sytuacji w których należy zwrócić uwagę ochronę naszych danych osobowych. Najwięcej odniesień dotyczyło zachowań na portalach internetowych, gdzie często dochodzi do prób wyłudzeń tożsamości użytkowników.

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie, a przede wszystkim bezpieczeństwa osobistego.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej daną osobową jest numer PESEL, który jest 11-cyfrowym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery - liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do elektronicznej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

Danymi osobowymi nie będą pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić daną osobową wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.