Policyjni wykładowcy na misji w Kosowie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjni wykładowcy na misji w Kosowie

Nie tylko w Polsce, ale też po za granicami kraju misyjną służbę pełnią policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku. Dwaj z nich nadkom. Jacek Banaszkiewicz i kom. Michał Jaśkowski pełnią służbę w ramach europejskiego kontyngentu policyjnego EULEX, który stacjonuje na terenie Kosowa w Kosowskiej Mitrovicy.

Policjanci wykładowcy ze Słupska służą w 29. zmianie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Ich codzienne zadania na Bałkanach to między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.
Nadkom. Jacek Banaszkiewicz jest specjalistą do spraw uzbrojenia, a kom. Michał Jaśkowski dowodzi Plutonem II JSPP. Dowódcą całej jednostki jest mł.insp. Adrian Klejner, a jego zastępcą - kom. Marceli Abratkiewicz.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Dodajmy, że Serbowie stanowią nieco ponad 5 procent ludności, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

Polscy policjanci przez cały czas pełnienia misji - od 2000 roku - cieszą się bardzo dużym szacunkiem wszystkich mieszkańców Kosowa, bez względu na pochodzenie etniczne. Wysoka ocena służby sprawia, że do najbardziej trudnych zadań stojących przed formacjami policyjnymi w ramach kontyngentu EULEX wybierani są najczęściej właśnie polscy policjanci. Taka ocena daje ogromną satysfakcję z pełnienia misyjnej służby. Po za granicami Polski również „Pomagamy i chronimy”.

 • Wykładowcy słupskiej Szkoły Policji na misjiw Kosowie. Od lewej: kom. Michał Jaśkowski, nadkom. Jacek Banaszkiewicz.
 • Po zakończonym dniu służby.
 • Ćwiczenia na osiach strzeleckich.
 • Apel całego stanu jednostki.
 • Apel całego stanu jednostki.
 • Apel całego stanu jednostki.
 • Do polskiej bazy przylatują też wojskowe siły KFOR.
 • Podczas służby z małymi mieszkańcami Kosowa.
 • Przed wyjazdem w konwój...
 • Podczas krótkiej przerwy w służbie...
 • W policyjnej kuchni...
 • Polscy policjanci podczas "Marszu duńskiego".
 • Wspólne ćwiczenia polskich policjantów i żołnierzy.
 • Wspólne ćwiczenia polskich policjantów i żołnierzy.
 • Wizyta przedstawicieli wojskowego kontyngentu KFOR.
 • Kosowska Mitrovica.
 • Kosowska Mitrovica.
 • Kosowska Mitrovica.