Konwent samorządowców z udziałem policjantów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Konwent samorządowców z udziałem policjantów

Przedstawiciele służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego, który obradował w Kępicach. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował jej Komendant insp. Jacek Gil.

Było to pierwsze po ubiegłorocznych wyborach spotkanie samorządowców powiatu słupskiego. W obradach uczestniczył też wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.
Służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Reprezentował Komendant Szkoły Policji, Komendant Miejski Policji insp. Leszek Gurski oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Ulaszek.

Oprócz poruszania spraw bieżących istotnych dla samorządowców przedstawiciele obecnych na spotkaniu służb scharakteryzowali pokrótce swoją działalność. Wystąpienia te przybliżyły specyfikę pracy i służby tym samorządowcom, którzy zostali wybrani po raz pierwszy. Okazją do bliższego wzajemnego poznania były również rozmowy kuluarowe.

 • Obradom przewodniczył strosta słupski Paweł Lisowski.
  Obradom przewodniczył strosta słupski Paweł Lisowski.
 • Na zdjęciu, od lewej: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller, wicestarosta słupski Rafał Konon.
  Na zdjęciu, od lewej: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller, wicestarosta słupski Rafał Konon.
 • W trakcie obrad...
  W trakcie obrad...
 • Na zdjęciu, od lewej: komendant miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski; komendant miejski PSP bryg. Krzysztof Ulaszek; komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.
  Na zdjęciu, od lewej: komendant miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski; komendant miejski PSP bryg. Krzysztof Ulaszek; komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.
 • W trakcie obrad...
  W trakcie obrad...
 • Rozmowy kuluarowe.
  Rozmowy kuluarowe.

foto: SAS