Instruktorzy strzelań policyjnych - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Instruktorzy strzelań policyjnych

Zakończył się pierwszy w tym roku egzamin kwalifikacyjny na kurs specjalistyczny dla Instruktorów Strzelań Policyjnych. O możliwość zwiększenia swoich umiejętności i uprawnień ubiegało się 80 policjantów.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co roku na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta.
Aby jednak przystąpić do doskonalenia swoich kolegów, policjanci sami muszą przejść specjalistyczny kurs, w którym doskonalić będą swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, a także poznają elementy metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.
W ciągu czterech tygodni szkolenia kandydaci na instruktorów będą musieli także samodzielnie poprowadzić zajęcia strzeleckie dla swoich kolegów, które oceniać będą policyjni dydaktycy.

Z grupy 80 policjantów, którzy stawili się na egzamin wstępny, do uczestnictwa w kursie zakwalifikowało się 55 policjantów reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Szkoły Policji w Pile i w Słupsku.
Po czterotygodniowym szkoleniu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymają tytuł Instruktora strzelań Policyjnych. Później pozostanie już tylko prowadzić cykliczne zajęcia strzeleckie dla swoich koleżanek i kolegów w macierzystych jednostkach, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.