Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Pierwszy w Polsce poradnik opisujący w sposób teoretyczny i praktyczny problematykę interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn został wydany w słupskiej Szkole Policji. Książka omawia też zagadnienia interwencji wobec osób, które zażyły dopalacze.

Książka zawiera zagadnienia, które zostały podjęte przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Na bazie analizy tych zagadnień Pełnomocnik przedstawił szereg propozycji rozwiązań, które zatwierdził Komendant Główny Policji. Jednym z nich było opracowanie wydawnictwa ujmującego zagadnienia z zakresu interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn.

Publikacja omawia szczegółowo między innymi teoretyczne i praktyczne aspekty interwencji oraz charakterystykę zaburzeń psychicznych, odpowiedzialność karną zaburzonych osób i środki zabezpieczające w polskim prawie karnym.
Jako że poradnik to w znacznej mierze praktyczne spojrzenie na problem, autorzy udzielili konkretnych wskazówek dotyczących na przykład komunikacji z osobą z zaburzeniami czy prowadzenia prenegocjacji.
Ważne zagadnienie stanowi taktyka użycia środków przymusu bezpośredniego (śpb), występujących w polskim ustawodawstwie i przepisach wykonawczych wobec takich osób, a zwłaszcza kontrowersyjne obecnie użycie przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Równie istotne jest szczegółowe opisanie - w jednym z rozdziałów - zachowań osób, które zażyły dopalacze, określanych mianem Excited Delirium (ED, stan ten nie doczekał się jeszcze polskiego określenia). Oprócz samej diagnozy, zawarte są tam również wskazówki postępowania, które mogą wykorzystać przeprowadzający interwencje policjanci. Jest tam także mowa dlaczego u osób w stanie Excited Delirium dochodzi do zgonów podczas interwencji policyjnych lub bezpośrednio po nich.

Nie mniej istotnym aspektem całych przygotowań było powiązanie wysoko specjalistycznej wiedzy naukowej z doświadczeniami policjantów, którzy w swojej codziennej służby spotykają się z tego rodzaju problematyką.
Było to możliwe między innymi dzięki podpisaniu porozumień o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym  i Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego. Aby lepiej zdiagnozować całą sytuację w słupskiej Szkole Policji zorganizowano konferencje naukowe, w których uczestniczyli między innymi Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz przedstawiciele Rady do spraw zdrowia psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

 • Wizyta Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta oraz Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich
  Wizyta Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta oraz Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Gdańskim Uniwersytetetm Medycznym
  Podpisanie porozumienia o współpracy z Gdańskim Uniwersytetetm Medycznym
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
  Podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Duży wkład wniosły do publikacji warsztaty metodyczno-szkoleniowe z zakresu podejmowania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań. Udział w nich wzięli instruktorzy taktyki i technik interwencji ze wszystkich szkół policyjnych w kraju i dodatkowo instruktorzy z wybranych jednostek terenowych.

 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe
  Warsztaty metodyczno-szkoleniowe
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe
  Warsztaty metodyczno-szkoleniowe
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe
  Warsztaty metodyczno-szkoleniowe

Kilkuletnia intensywna praca wielu osób i powstała w jej wyniku książka to odpowiedź na coraz szybsze zmiany w otaczającej nas rzeczywistości, a dla policjantów stanowi to źródło wiedzy do doskonalenia taktyki podejmowania interwencji o czasami bardzo skomplikowanym charakterze, jaki niesie ze sobą interwencja wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie przygotowania publikacji podzielili się między innymi: prof.dr.hab.n.med. Andrzej Basiński - Kierownik Wydziału Nauk o Zdrowiu i jednocześnie Ordynator Klinicznego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także prof.dr.hab.n.med. Jarosław Berent - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krzysztof Sikorski - Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku wraz ze swoimi współpracownikami oraz policjanci ze Szkoły Policji w Katowicach i Komendy wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 • Prof.dr.hab.n.med. Jarosław Berent podczas konferencji naukowej
  Prof.dr.hab.n.med. Jarosław Berent podczas konferencji naukowej
 • Prof.dr.hab.n.med. Jarosław Berent podczas konferencji naukowej
  Prof.dr.hab.n.med. Jarosław Berent podczas konferencji naukowej
 • Rozmowy z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim
  Rozmowy z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim

"Szanowne Policjantki, Szanowni Policjanci,
coraz częściej na świecie, ale również i w Polsce policjanci podejmują interwencje wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn, z których chyba najpoważniejszą są zatrucia substancjami psychoaktywnymi. Problem zaczął szczególnie narastać w momencie pojawienia się na rynku substancji o bliżej nieokreślonym składzie chemicznym, ciągle ewaluującym, zwanych dopalaczami. Przekazuję w Wasze ręce poradnik stanowiący próbę usystematyzowania problematyki interwencji wobec wskazanych osób. Ufam, że znajdziecie w nim odpowiedzi na wątpliwości w zakresie przedmiotowego zagadnienia [...] "- napisał we wstępie Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil, pod którego redakcją przygotowano książkę.

 • Wręczenie pierwszych egzemplarzy autorom artykułów
  Wręczenie pierwszych egzemplarzy autorom artykułów
 • Wręczenie pierwszych egzemplarzy autorom artykułów
  Wręczenie pierwszych egzemplarzy autorom artykułów
 • Wręczenie pierwszych egzemplarzy autorom artykułów
  Wręczenie pierwszych egzemplarzy autorom artykułów

Wydawnictwo trafiło już do Komendantów Wojewódzkich, Rejonowych, Miejskich i Powiatowych, Dyrektorów Biur KGP, Naczelników Wydziałów BSWP, Naczelników Zarządów CBŚP, którzy uczestniczyli w naradzie rocznej polskiej Policji zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Każdy z uczestników narady otrzymał egzemplarze tej książki.
W tej chwili trwa dystrybucja tego wydawnictwa dla pionów prewencji szczebla wojewódzkiego, służb prasowych KWP, KSP, CBŚP oraz dla specjalistycznych Komisariatów Policji.

Ładowanie odtwarzacza...

Policyjne interwencje wobec osób z zaburzeniami psychycznymi
lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn,
mówi prof.dr.hab.n.med. Andrzej Basiński - GUMed
Konferencja naukowa w Szkole Policji w Słupsku, 2018 rok.