Akt mianowania i nagrody Komendanta Głównego Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Akt mianowania i nagrody Komendanta Głównego Policji

Akt mianowania i nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji otrzymała grupa policyjnych wykładowców. Całość odbyła się w gabinecie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręczył akt mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerskim asp.szt. Łukaszowi Hołtynowi - wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.
Dwaj kolejni policjanci z tego samego zakładu: podinsp. Krzysztof Olejnik i podkom. Artur Winnicki otrzymali nagrody Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka za zaangażowanie w przeprowadzeniu kolejnej edycji ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, który odbywa się w katowickiej Szkole Policji.
Nagrodę Komendanta Głównego Policji otrzymał również podinsp. Sebastian Majchrzak, który pełnił służbę na Bałkanach w ramach 28. zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która swoja bazę ma w Kosowskiej Mitrovicy. Gratulujemy.

  • Wykładowcy słupskiej Szkoły Policji podczas ostatniej edycji turnieju w Katowicach