Polsko-litewskie rozmowy o współpracy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-litewskie rozmowy o współpracy

We wspólnych zajęciach szkoleniowych uczestniczyć będą młodzi policjanci z Polski i Litwy - to jeden z efektów wizyty w słupskiej Szkole Policji przedstawicieli Szkoły Policji Litewskiej z Mastaičiai niedaleko Kowna. Przyszłoroczna współpraca szkoleniowa obu placówek odbywać się będzie między innymi w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Jednym z wymiernych efektów polsko-litewskich rozmów ma być przyszłoroczna wizyta kilkunastoosobowej grupy litewskich policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w Szkole Policji Litwy rozpoczynają dopiero swoją policyjną karierę.
W ramach tej wizyty litewscy policjanci poznawać będą prace funkcjonariuszy pionu prewencji ze szczególnym uwzględnieniem służby patroli ruchu drogowego. Litewscy policjanci nie tylko poznawać będą strukturę polskiej „drogówki” ale także asystować będą podczas patroli. Wizyta Litwinów w Polsce odbywać się będzie w ramach programu „Erasmus+”.

W trakcie rozmów mówiono także o wzajemnej wymianie kadry szkoleniowej i trenerskiej obu Szkół Policji. Wymiany takie mają na celu wymianę dobrych praktyk, a także poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.
Litewscy policjanci co roku jesienią przyjeżdżają też do Słupska na Międzynarodowe Otwarte Zawody Strzeleckie Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych.