Strzelanie mechaników - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Strzelanie mechaników

Uczniowie z klasy policyjnej słupskiego „Mechanika” zakończyli cykl zajęć w słupskiej Szkole Policji. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych od kilku lat współpracuje ze Szkołą Policji na podstawie porozumienia mającego kształtować postawy obywatelskie i umiejętności w zakresie organizacji bezpieczeństwa.

Uczniowie klas o profilu policyjnym uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa i techniki posługiwania się bronią krótką. W obiektach Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego w pierwszej kolejności uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczne prowadzenie strzelań oraz podstawy celnego strzelania. Nauka ta zaowocowała w późniejszych spotkaniach bardzo dobrymi wynikami uzyskanymi podczas ćwiczeń praktycznych.
Opanowana prawidłowa postawa strzelecka, praca na języku spustowym czy odpowiednie zgrywanie przyrządów celowniczych dały efekt w postaci przestrzelin o bardzo dobrym skupieniu i wysokich rezultatach punktowych.

Uczniowie poza zajęciami strzeleckimi budowali również swoją postawę etyczną i moralną, gdyż mieli mocno akcentowany charakter wykorzystania broni w służbie policyjnej. Uczestnicy wykazali się również dużą samodyscypliną i mocnym zaangażowaniem w trakcie prowadzonych szkoleń.
Kontakt z policjantami z pewnością w przyszłości zaowocuje zwiększeniem zainteresowania służbą w Policji wśród uczniów i propagowaniem pozytywnego wizerunku policjanta jak i całej formacji policyjnej w środowisku młodzieżowym.