Podpisanie porozumienia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Podpisanie porozumienia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Wspólne badania naukowe, szkolenia studentów medycyny i policjantów oraz przedsięwzięcia o pionierskim charakterze w skali europejskiej – umowę dotyczącą współpracy między innymi w tych obszarach podpisali w Gdańsku Komendant słupskiej Szkoły Policji insp. Jacek Gil i Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała.

W trakcie podpisywania dokumentów mówiono o możliwościach współpracy między innymi w zakresie doskonalenia kadr medycznych i policyjnych w obszarze wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i szeroko pojętej pierwszej pomocy. Zarówno w pracy policjantów jak i lekarzy oraz średniego personelu medycznego jest wiele obszarów, w których przedstawiciele obu profesji podejmują wspólne działania. Są to między innymi obowiązkowe badania osób zatrzymanych, które będą osadzone w policyjnych izbach zatrzymań czy udzielanie pomocy sprawcom ciężkich przestępstw, przy których zatrzymaniu użyto broni palnej.

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała

Ładowanie odtwarzacza...
2.26 MB
Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Andrzej Basiński

Ładowanie odtwarzacza...
1.88 MB
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Andrzej Basiński

Wzajemne doskonalenie kadr będzie tym bardziej efektywne, że zarówno Szkoła Policji jak i Gdański Uniwersytet Medyczny dysponują wysokiej jakości bazą szkoleniową wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia wspomagające doskonalenie już nabytych umiejętności i kształcenie nowych.
W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sytuacje, gdy policjanci proszeni są o pilotaż do szpitala pojazdu z rodząca kobietą. GUMed dysponuje specjalnymi manekinami, na których można przećwiczyć całą akcje porodową. Taka wiedza i umiejętności mogłyby być przydatne dla kilku tysięcy policjantów posiadających uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podpisanie porozumienia

 

Obecny przy podpisaniu umowy Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i jednocześnie kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej prof. Andrzej Basiński zwrócił również uwagę na szerokie możliwości wzajemnego doszkolenia kadr w zakresie medycyny ratunkowej, w tym także udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań bojowych.

Wizyta w Centrum Symulacji Medycznej

Kontakty naukowe obu uczelni rozwijają się intensywnie od kilku lat. Ich wymiernych efektem jest coroczna konferencja naukowa organizowana w słupskiej Szkole Policji oraz udział kadry naukowej GUMed podczas kolejnych edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Policjantów z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Szefowie obu uczelni mówili również o projektach naukowych realizowanych pod egidą Ministra Zdrowia. Szczegóły tych zamierzeń będą wkrótce omawiane w ramach kontaktów bilateralnych.

Rozmowa Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim
(otwarcie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej GUMed)