Kryminalistyczna rywalizacja - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kryminalistyczna rywalizacja

W kolejnej edycji „Turnieju prawno-kryminalistycznego”, którego organizatorami są wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej rywalizowali słuchacze słupskiej Szkoły Policji. Celem turnieju jest sprawdzenie wiedzy prawno-kryminalistycznej i propagowanie doskonalenia zawodowego wśród policjantów.


Turniej obejmował następujące jednostki modułowe i szkolne programu szkolenia zawodowego podstawowego, które obejmowały miedzy innymi: elementy wstępu do prawoznawstwa; część ogólną prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń; postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin; oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia; przyjęcie informacji o przestępstwie; przesłuchanie świadka, a także przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy.
W turnieju wzięło udział po pięciu słuchaczy z każdego plutonu. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszym z nich był test wiedzy prawno-kryminalistycznej składający się z 40 pytań o różnej skali trudności. Każde pytanie posiadało cztery warianty odpowiedzi, gdzie tylko jedna była prawidłowa.

 

Do drugiego etapu przystąpiło 10 słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu wiedzy. Każdy ze słuchaczy otrzymał do rozwiązania dwa zadania praktyczne. Pierwszym zadaniem było dokonanie kwalifikacji prawnej, w oparciu o 8 założeń dotyczących przestępstw z Kodeksu karnego, wykroczeń z Kodeksu wykroczeń oraz przestępstw i wykroczeń z ustaw szczególnych.

Drugie z zdań polegało na dokonaniu oceny poprawności sporządzonej dokumentacji i wskazaniu ewentualnych błędów i uchybień. Wyniki końcowe, po podliczeniu wszystkich punktów testu wiedzy i dwóch zadań praktycznych przedstawiają się następująco:

 

1. miejsce - post. Inga Trzebiatowska, KMP Słupsk

2. miejsce - post. Albert Marmurowicz, OPP Szcecin

3. miejsce - post. Izabela Adamiec, KMP Wrocław
 

  • W trakcie turniejowej rywalizacji

  • Wrędzenie dyplomów zycięzcom turnieju