Aktualności

Policyjni misjonarze gotowi do wyjazdu

Policjanci z XXIX. zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyli ćwiczenia zgrywające w Słupsku. Jednostka osiągnęła pełną gotowość bojową i operacyjną. W auli słupskiej Szkoły Policji, odbyło się uroczyste pożegnanie, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele administracji rządowej oraz służb mundurowych garnizonu słupskiego.

Film Ćwiczenia policyjnych misjonarzy

Pobierz plik Ćwiczenia policyjnych misjonarzy (format mp4 - rozmiar 20.54 MB)

 
Wtrakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są też konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Dowódca delegowanych policjantów mł.insp. Adrian Klejner, odebrał z rąk Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila flagę narodową, która zostanie zawieszona na maszcie w centralnym punkcie polskiej bazy w Kosowskiej Mitrovicy.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już XXIX. zmiana kontyngentu. Od roku 2000 do 2008 polscy funkcjonariusze służyli pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tej chwili organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polacy powrócili też do swojej poprzedniej bazy w Kosowskiej Mitrovicy.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa.

Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

 

W uroczystym pożegnaniu policyjnych misjonarzy udział wziął między innymi wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk,  naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Marek Dzierżęga, kmdr.por. USNavy Bread Bear - zastępca Dowódcy Komponentu Amerykańskiego w Redzikowie, płk Piotr Lewandowski - dowódca Batalionu Ochrony Bazy, kmdr Grzegorz Okuljar - dowódca Centrum Wyszkolenia Marynarki Wojennej oraz insp. Leszek Górski - komendant miejski Policji w Słupsku.

 

Powrót na górę strony