W stulecie odzyskania niepodległości - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

W stulecie odzyskania niepodległości

Delegacja służb MSWiA garnizonu słupskiego oraz Służby Więziennej wzięła udział w miejskich obchodach jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości. Szkoła Policji wystawiła poczet sztandarowy, a słuchacze zabezpieczali część oficjalną uroczystości.

Słupskie obchody rozpoczęły się częścią religijną w kościele Mariackim, w której udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, kombatanci i licznie zgromadzeni mieszkańcy. W uroczystościach udział wzięli także duchowni i wierni religii prawosławnej, greckokatolickiej i ewangelicko-augsburskiej.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w centrum Słupska, na placu Zwycięstwa przy pomniku Żołnierza Polskiego. Po przemówieniach i odczytaniu Apelu Poległych złożono kwiaty pod pomnikiem. W uroczystościach udział wzięła także udział kompania marynarzy USNavy z amerykańskiej bazy w Redzikowie.

Policję reprezentowali podczas uroczystości: Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil wraz ze swoim zastępcą mł.insp. Piotrem Cekałą oraz Komendant Miejski insp. Leszek Gurski. W skład delegacji składającej kwiaty weszli też: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Ulaszek oraz por. Robert Pietrzak z Aresztu Śledczego w Słupsku.

  • Część religijna uroczystości jubileuszowych - kościół Mariacki w Słupsku.

  • Przejście na uczestników na plac Zwycięstwa.

  • Część oficjalna obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.