Nowy Zastępca Komendanta i nowy Kierownik - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowy Zastępca Komendanta i nowy Kierownik

O nowym Zastępcy Komendanta i nowym Kierowniku jednej z komórek dydaktycznych poinformował podczas dzisiejszej porannej odprawy kadry kierowniczej Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil. Obowiązki zastępcy pełni mł.insp. Dorota Przypolska, a obowiązki kierownika - podinsp. Agnieszka Hanak.

W trakcie porannego spotkania insp. Jacek Gil poinformował o powierzeniu obowiązków Zastępcy Komendanta dotychczasowemu kierownikowi Zakładu Służby Kryminalnej mł.insp. Dorocie Przypolskiej. Obowiązki kierownika Zakładu Służby Kryminalnej pełnić będzie teraz podinsp. Agnieszka Hanak z Zespołu Wsparcia Dydaktycznego. Zgodnie z rozkazami personalnymi powierzenie obowiązków następuje 7 listopada.

Mł. insp. Dorota Przypolska służbę w Policji pełni od 1 września 1991 roku., w Szkole Policji w Słupsku od 1 lipca 1995 roku. Od początku realizowała zadania na stanowiskach dydaktycznych. Wysoka ocena wywiązywania się z zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej obowiązków, a następnie mianowania na stanowisko kierownika Zakładu Służby Kryminalnej. W sposób szczególny dba o pozytywną atmosferę służby podległych jej policjantów, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektywności realizowanych przez nich zadań.
Posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, które ma duży wpływ na wzrost efektywności i jakości realizowanych obowiązków służbowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji zawodowych, jak również opiniuje wiele aktów prawnych.
Przygotowanie zawodowe, profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej są gwarantem właściwej realizacji stawianych przed nią celów na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 

 

Podinsp. Agnieszka Hanak służbę w Policji pełni od sierpnia 1996 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas prawie 10-letniej służby w KWP w Gdańsku na stanowisku psychologa policyjnego. Swoje doświadczenia wykorzystuje w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych ze słuchaczami szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych.
Często realizuje zadania wykraczające poza zakres podstawowych obowiązków. Posiada duże osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Dodatkowo pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta  Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka. Ponadto od sierpnia br. realizuje zwiększony zakres zadań i obowiązków służbowych związany z koordynowaniem pracy Zespołu Wsparcia Dydaktycznego.
Dotychczasowy nienaganny przebieg służby policjantki, stopień wywiązywania się z powierzonych obowiązków, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz prezentowana postawa dają gwarancję właściwej realizacji stawianych przed nią celów na stanowisku Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej.