Doskonalą się, by jeszcze lepiej uczyć - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Doskonalą się, by jeszcze lepiej uczyć

Aby skutecznie szkolić innych, sami nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Kolejni wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych zakończyli we wtorek egzaminem wewnętrznym szkolenie z zakresu wykorzystania urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

Każdy wykładowca zajmujący się taktyką i technikami interwencji musi posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się tą gamą środków przymusu bezpośredniego. Wiedza ta przekazywana jest między innymi młodym policjantom, którzy rozpoczynają dopiero swoja służbę w mundurze i przebywają w Słupsku na szkoleniu zawodowym podstawowym.

Zagadnienia dotyczące wykorzystania urządzeń obezwładniających energią elektryczną poruszane są podczas szkolenia nowych policjantów. Suchaczom prezentowane są informacje o sposobie działania urządzeń do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Młodzi policjanci poznają również sposób współdziałania w patrolu z innym policjantem, który posiada na wyposażeniu osobistym paralizator elektryczny.

W słupskiej Szkole Policji prowadzone są również specjalistyczne kursy z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Udział w tych szkoleniach biorą policjanci z dłuższym stażem służby, którzy mają już uprawnienia użytkownika, a w przyszłości szkolić będą swoich kolegów w jednostkach terenowych.