Z najmłodszymi o bezpieczeństwie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Z najmłodszymi o bezpieczeństwie

Z kolejnymi uczniami klas II szkół podstawowych w Słupsku spotykają się wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku. Jest to coroczna edycja lekcji realizowanych w szkołach pod hasłem "Odkrywamy bezpieczeństwo".

W ramach praktycznych zajęć policjanci przedstawiają maluchom zasady poruszania się po drodze oraz zwracają uwagę na czyhające na nich tam niebezpieczeństwa. Przypominają drugoklasistom, jak należy przechodzić przez jezdnię, jak chodzić po chodniku, a także jak zachowywać się na przystanku autobusowym.
Łącznie w spotkaniach udział weźmie kilka tysięcy uczniów klas drugich szkół podstawowych z samego miasta oraz z podstawówek gminy wiejskiej Słupsk.

Spotkania z dziećmi są też okazją do wymiany spostrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które powinni zapewniać rodzice czy opiekunowie podczas przewożenia ich w pojazdach. Pomimo początkowego etapu edukacji w zakresie ruchu drogowego dzieci wykazują ogromne zainteresowanie ogólnie pojętym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Program cieszy się wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli dużym zainteresowaniem. Mamy także nadzieję, iż przyczynia się do zwiększenia trendu na bezpieczeństwo, który jest najważniejszym aspektem realizowanych zadań policjantów wobec najmłodszych.