Fakultety z drogówki - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Fakultety z drogówki

Teoria połączona z praktyką - w ten sposób słuchacze kursu podstawowego mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach funkcjonujących na terenie Szkoły kół zainteresowań. Jedne z ostatnich zajęć fakultatywnych poświęcone były kontroli stanu technicznego pojazdów.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy młodych policjantów z zakresu wykonywanych czynności kontrolnych w ruchu drogowym. Kontrola stanu technicznego pojazdów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością związaną z bezpieczeństwem na drodze.
Na przykładzie autobusu wykładowcy ruchu drogowego przedstawili zagadnienia związane z kontrolą stanu technicznego w  zakresie działania układu kierowniczego, hamulcowego, działania świateł, wyposażenia pojazdu oraz posiadania obowiązkowych dokumentów.

W ramach zajęć został również poruszony temat czasu pracy kierowcy oraz zasada działania tachografu cyfrowego. W trakcie symulacji kontroli drogowej wykładowca zaprezentował miejsca, w których najczęściej mogą występować usterki techniczne pojazdów.
Zajęcia, mimo wielu technicznych terminów odnoszących się do budowy i działania pojazdów mechanicznych, cieszyły się zainteresowaniem nie tylko ze strony policjantów, ale też i policjantek.