Kolizja na fakultetach - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolizja na fakultetach

Połączenie teorii z praktyką, by lepiej opanować nowe wiadomości i umiejętności – w ten sposób mogą usystematyzować nowo poznany materiał słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. W ramach serii popołudniowych fakultetów wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego przygotowali dla policjantów symulację zdarzenia drogowego.

Były to kolejne zajęcia w ramach „Koła prewencji i ruchu drogowego”, tym razem pod hasłem „Wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia drogowego”. W ich trakcie przedstawiono techniczny i osobowy sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego. Wykładowcy wyjaśnili także, w jaki sposób należy dokumentować miejsce zdarzenia w postaci szkicu sytuacyjnego oraz wyjaśnili zasady dokumentowania miejsca oraz przedmiotów na fotografii. 

Podczas fakultetów słuchacze w sposób aktywny utrwalali zdobytą wiedzę zadając liczne pytania,  obserwując bezpośrednio wykonywane czynności. Wykładowcy przedstawiali na bieżąco sytuacje, które należy uwzględniać przy realizacji czynności, omówili również sposób zabezpieczenia śladów. Ponadto bazując na doświadczeniu zawodowym z jednostek terenowych  wykładowcy nawiązywali do konkretnych przypadków zdarzeń drogowych i problematyki w  ich dokumentowaniu.