Międzynarodowa wymiana doświadczeń - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Policjanci z Polski, Niemiec, Chorwacji i Litwy oraz żołnierze Wojska Polskiego i marynarze US Navy zakończyli kolejną edycję ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji. Działania taktyczne moderowane były przez amerykańskich agentów NCIS - Biura Kryminalnego Marynarki Wojennej USA.

Ćwiczenia doskonalące dotyczyły między innymi postępowania taktycznego w sytuacjach, w których zamachu dokonuje tak zwany „aktywny strzelec”. Instruktorami szkolenia są specjalni agenci NCIS, specjalizujący się zarówno w realizacji zadań związanych z bezpośrednim reagowaniem na akty terrorystyczne, jak i w szkoleniu służb mundurowych.

Szkolenie było także doskonałą okazją do wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Wciąż rosnące zagrożenie w Europie ze strony terroryzmu nadaje tego typu przedsięwzięciom szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy w przeprowadzeniu szkolenia partycypują służby, które w swoim kraju na bieżąco realizują taktykę walki zarówno pośredniej jak i bezpośredniej z terroryzmem.
Także i w tym przypadku szkolenie z innymi służbami, krajowymi i zagranicznymi sprzyjało procesowi tworzenia wspólnej strategii szkoleniowej, w szczególności biorąc pod uwagę możliwość kontynuacji tego typu szkoleń w Słupsku z udziałem amerykańskich i europejskich specjalistów.

To kolejne z polsko-amerykańskich przedsięwzięć jakie realizują wspólnie, na mocy podpisanego porozumienia, Szkoła Policji w Słupsku i Baza Amerykańska w Redzikowie. Na takich szkoleniach korzystają też młodzi policjanci,  którzy w słupskiej szkole rozpoczynają dopiero policyjną karierę. Na najbliższym czasie w słupskiej Szkole Policji gościć będą przedstawiciele jednej z francuskich Akademii Policyjnych, a pod koniec września - w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL - w słupskiej Szkole Policji doskonalić się będą policjanci z państw Unii europejskiej.

 

Ładowanie odtwarzacza...