Międzynarodowe szkolenie w zakresie reagowania - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Międzynarodowe szkolenie w zakresie reagowania

Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji uczestniczyli w drugim etapie przedsięwzięcia pod nazwą: „Międzynarodowe szkolenie w zakresie reagowania”. Inicjatywa ta została zorganizowana i przeprowadzona przez Biuro ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego Departamentu Energii USA przy akceptacji Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha.

Biuro ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego (ang. Office of Radiological Security)  to wyspecjalizowana amerykańska agenda rządowa, która zajmuje się szeroko rozumianą ochroną źródeł wysokoaktywnych izotopów promieniotwórczych stosowanych w medycynie i przemyśle a także usuwaniem i unieszkodliwianiem zużytych materiałów radioaktywnych oraz promowaniem technologii alternatywnych.

Warsztaty były ukierunkowane na opracowanie projektu przyszłego programu szkolenia dostosowanego do zadań polskiej Policji w obszarze reagowania na zagrożenia dotyczące obiektów w obrębie których są przechowywane lub użytkowane wysokoaktywne izotopy promieniotwórcze (tzw. „obiekty RN”).

Szkołę Policji w Słupsku reprezentowali podczas zajęć policjanci z Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Ryszard Jakubowski oraz podinsp. Krzysztof Plumbaum, W warsztatach uczestniczyli również inni, wybrani eksperci i specjaliści z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Prewencji KGP, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji oraz szkół policyjnych w Katowicach i Pile.