Policyjni prawnicy dla Urzędu Morskiego - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjni prawnicy dla Urzędu Morskiego

Szkolenie dla pracowników terenowej administracji morskiej z zakresu zasad stosowania postępowania mandatowego przeprowadzili wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej. Zajęcia odbyły się tym razem na terenie słupskiej Szkoły Policji.

W pierwszej edycji szkolenia wzięło udział kilkudziesięciu pracowników kapitanatów i bosmanatów z portów Pomorza Środkowego. Szkolenie objęło zagadnienia dotyczące między innymi podstaw prawnych, warunków dopuszczalności i zakazów stosowania postepowania mandatowego, algorytmu czynności nakładania grzywny w drodze mandatu karnego, zasad wypełniania druków mandatów karnych oraz zajęcia praktyczne wypełniania druków mandatów. 

Było to kolejne z serii cyklicznych szkoleń. Z prośbą o przeprowadzenie takich zajęć wystąpił do Komendanta Szkoły Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Szkolenia odbywają się na podstawie podpisanego w maju 2009 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji i Urzędem Morskim w Słupsku.

Na podstawie art. 60d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej organy administracji morskiej posiadają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia przewidziane w art. 60a i 60b ustawy, popełnione na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, kotwicowisk, torów wodnych łączących kotwicowiska z wodami portowymi,  portów i przystani wodnych.