Przez 26 lat w Szkole Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Przez 26 lat w Szkole Policji

Poniedziałek, 2 lipca był ostatnim dniem służby w policyjnym mundurze mł.insp. Elżbiety Koteckiej - zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku do spraw logistycznych. Praca i służba w Szkole trwały łącznie 26 lat.

Mł. insp. Elżbieta Kotecka ze Szkołą Policji w Słupsku związana była od 5 maja 1992 roku, początkowo jako pracownik, a od 20 listopada 1995 roku - jako funkcjonariusz Policji.
Przez wiele lat swojej pracy i służby realizowała zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, przechodząc kolejne szczeble zawodowego awansu od aplikanta, aż do specjalisty w Zespole ds. Inspekcji.
Ocena realizowanych zadań była podstawą do mianowania jej na stanowisko kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej, a następnie, po reorganizacji struktury etatowej Szkoły, na stanowisko kierownika sekcji w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej.

Wysoka ocena realizowanych przez nią zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a następnie mianowania jej na to stanowisko z dniem 10 kwietnia 2017 roku.
Wiele cennych doświadczeń zawodowych wniosła w planowane w Szkole inwestycje, co przyczyniło się do znacznej poprawy warunków służby i pracy. Była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Prezentowana postawa zawodowa oraz osiągnięcia w służbie były również podstawą do wyróżnienia jej Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku, brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, a także brązowym i srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Mł. insp. Elżbieta Kotecka w toku służby wyróżniała się wzorową postawą etyczną, zdyscyplinowaniem, zaangażowaniem i ogromnym poczuciem odpowiedzialności. W uznaniu takiej postawy Komendant Szkoły insp. Jacek Gil uhonorował Panią Komendant wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku.