O policyjnej służbie na co dzień - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

O policyjnej służbie na co dzień

Wykładowcy Szkoły Policji aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach plenerowych prezentując nie tylko policyjną pracę, ale również promując pozytywne wzorce zachowań. Spotkania z dorosłymi i dziećmi pozwalają przybliżyć piękną, ale również trudną codzienną służbę policjantów.

Pierwszy z festynów, w którym udział wzięli wykładowcy Szkoły Policji, zorganizowała  Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 i Niepublicznego Gimnazjum w Słupsku. Jednym z celów festynu była integracja uczniów.

Młodzież chętnie odwiedzała stoiska przygotowane przez wykładowców słupskiej Szkoły Policji. W części poświęconej pierwszej pomocy uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli popularnego „sztucznego oddychania”. Na stoisku poświęconemu daktyloskopii uczniowie otrzymywali odbite ślady linii papilarnych. Ciekawym doświadczeniem była możliwość zapoznania się z wyposażeniem policjanta oraz wnętrzem radiowozu.

Policjanci przyjechali również na piknik „Hawajskie rytmy” który zorganizowano dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. DPS Machowinko to placówka stałego pobytu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy podzieleni są na cztery grupy. Oddzielną grupę stanowi grupa tzw. "rodzinki", gdzie najbardziej sprawni intelektualnie mieszkańcy wykonują, pod opieką opiekunów, podstawowe czynności życiowe.

Wizyta policjantów była dla podopiecznych dużym przeżyciem, tym bardziej, że widok policjanta w ich ośrodku to prawdziwa rzadkość. Z dużym zainteresowaniem zarówno dorośli jak i młodzież zasiadali za kierownica radiowozu i włączali sygnały dźwiękowe. Dla wielu z nich było to niezapomniane przeżycie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinku Marek Król, podkreślał również w czasie rozmów z zaproszonymi gośćmi, że tego rodzaju wizyty bardzo pozytywnie wpływają na proces socjalizacji podopiecznych.

  • Piknik w słupskiej "Siódemce"

  • Piknik w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku