Ministerialna nagroda - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ministerialna nagroda

Miły akcent miał miejsce podczas dzisiejszej porannej odprawy w gabinecie Komendanta Szkoły. Insp. Jacek Gil wręczył jednej z policjantek nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja ministerialną nagrodą została uhonorowania mł.insp. Dorota Przypolska - kierownik Zakładu Służby Kryminalnej.

Policjantka w sposób szczególny dba o pozytywną atmosferę służby podległych jej policjantów, posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, które ma duży wpływ na wysoką efektywność i jakość realizowanych obowiązków służbowych, a także dba o pozytywny wizerunek Policji i Szkoły na zewnątrz, promując zawód policjanta, cyklicznie prowadzi szkolenia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do Policji.

Realizując wiele dodatkowych zadań mł.insp. Dorota Przypolska współpracuje również z Sekcją do spraw. Wykroczeń Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Słupsku.  Była także zaangażowana w organizację i przeprowadzenie eliminacji dla policjantów Garnizonu Pomorskiego „Policjant służby kryminalnej” oraz warsztatów dla „Spotters Team Polska”.