Kryminalistyk ze Straży Granicznej - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kryminalistyk ze Straży Granicznej

O zagadnieniach kryminalistycznych ze specjalistą mogli porozmawiać słuchacze słupskiej szkoły Policji. Z młodymi adeptami policyjnego rzemiosła spotkał się st.chor. Grzegorz Winiarek - technik kryminalistyki z Placówki Straży Granicznej w Ustce.

Funkcjonariusz podzielił się z policjantami doświadczeniem zdobytym w codziennej służbie jak i podczas współpracy z policyjnymi technikami kryminalistyki. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził sposób zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia drogowego oraz wskazanie czynności jakie należy przy tego rodzaju zdarzeniach wykonać.

W trakcie zajęć poruszone zostały również kwestie dotyczące roli policjanta - jako pierwszej osoby na miejscu zdarzenia pod kątem wstępnego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych oraz technika kryminalistyki, który dba aby w sposób właściwy zabezpieczyć technicznie materiał dowodowy.
W trakcie zajęć można było również zobaczyć, jak wygląda wyposażenie technika kryminalistyki i w jaki sposób korzystać z poszczególnych przyrządów.