Dzień Zwycięstwa - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Dzień Zwycięstwa

W uroczystościach miejskich z okazji 73. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej uczestniczyli przedstawiciele słupskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono wiązanki kwiatów, były okolicznościowe przemówienia, apel poległych i salwa honorowa.

Słupską Policję podczas uroczystości reprezentował Komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil; Komendę Miejską -  zastępca Komendanta mł.insp. Wojciech Jakubowski; Państwową Straż Pożarną - Komendant Miejski bryg. Krzysztof Ulaszek, a Służbę Więzienną - zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk S Meler. Cała uroczystość odbyła się na placu Zwycięstwa pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytano apel poległych, a wojskowa kompania honorowa oddała salwę. Ostatnim punktem było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.
W tym roku uroczystość poprowadzili żołnierze z Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie, a kompani honorowej 7. Brygady Obrony Wybrzeża towarzyszyła kompania marynarzy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.