Międzynarodowa wymiana doświadczeń - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Polscy i niemieccy policjanci szkolą się wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Międzynarodowe ćwiczenia zorganizowano w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

W kursie w charakterze eksperta uczestniczył podkom. Rafał Nowakowski z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku. Wykłady prowadzone przez funkcjonariuszy z Policji, Straży Granicznej i Policji Federalnej z Niemiec dotyczyły między innymi podstaw prawnych oraz faktycznych kontroli ruchu drogowego po stronie polskiej i niemieckiej, problemów prawnych przy współpracy międzynarodowej, przestępczości transgranicznej, kradzieży pojazdów, dokumentów wymaganych przy przekraczaniu granicy państwowej i uprawniających do użytkowania i poruszania się pojazdem.

Zajęcia praktyczne obejmowały natomiast aspekty współpracy wspólnych partoli funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Federalnej Niemiec. Ćwiczenia realizowane były między innymi jako wspólne działania blokadowe, pościgi, kontroli drogowe oraz zatrzymania osób i przeszukania pojazdów.
Wzajemna wymiana doświadczeń, wypracowywanie wspólnych rozwiązań ma na celu ułatwienie i usprawnienie pracy funkcjonariuszy służb mundurowych po obu stornach granicy polsko-niemieckiej.