Centralne imprezy w Słupsku - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Centralne imprezy w Słupsku

Znany jest już tegoroczny harmonogram zawodów policyjnych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Gospodarzem kilku z tych przedsięwzięć będzie Szkoła Policji w Słupsku.

Pierwszą z imprez organizowanych przez słupską Szkolę będzie VI Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Głównym celem tych zawodów jest podnoszenie wiedzy i umiejętności policjantów realizujących podstawowe zadania w służbach prewencyjnych, którzy posiadają aktualne uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Już tradycyjnie we wrześniu rozegrany zostanie jubileuszowa,  XXV edycja Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji „Turniej Par Patrolowych – Patrol Roku”. O miano najlepszych walczyć będą patrole prewencji reprezentujące wszystkie garnizony. W Słupsku spotkają się zwycięzcy eliminacji wojewódzkich. Głównym celem tej imprezy jest podnoszenie kwalifikacji i sprawności fizycznej policjantów służb patrolowych.

Miesiąc później, w październiku, rozegrane zostaną IX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu. Udział w imprezie już od wielu lat biorą reprezentacje policyjnych szkół z Niemiec, Chorwacji i Litwy oraz funkcjonariusze prawie wszystkich polskich formacji mundurowych.

  • VI. Zawody ratowników policyjnych - 5-8 czerwca
  • XXV. Turniej Par Patrolowych - wrzesień
  • IX. Otwarte Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych w Strzelaniu - 20 października

Szczegółowe informacje na temat imprez podawać będziemy na kilkanaście dni przed ich rozpoczęciem.

  • Mistrzostwa policyjnych ratowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy

  • Turniej Par Patrolowych - Patrol Roku

  • Mistrzostwa Strzelckie Szkół i Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych