Nowoczesne ratownictwo - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowoczesne ratownictwo

Jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej mogą uczyć się praktycznego udzielania pierwszej pomocy policjanci doskonalący swoje umiejętności podczas kursów w słupskiej Szkole Policji. Centrum Medyczne słupskiej Szkoły zostało wyposażone w nowoczesne zestawy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dzięki nowym manekinom oraz dołączonym do nich tabletom instruktor  oraz słuchacze mają możliwość bieżącej obserwacji głębokości i tempa ucisku klatki piersiowej; ilość i objętości oddechów ratowniczych oraz prawidłowego stosunku ucisków klatki piersiowej do oddechów ratowniczych.
Aplikacja multimedialna pozwala na wykonywanie treningów nie tylko z możliwością uciskania klatki piersiowej, ale również połączenia uciśnięć klatki piersiowej i oddechów.
Na jednym zestawie ćwiczyć może jednocześnie 6 osób. Wyniki, jakość i skuteczność wykonywanej resuscytacji jest wyświetlana bezpośrednio na tablecie, bądź też na rzutniku multimedialnym.

Najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji podkreślają, że niezależnie od metodologii nauczania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS- ang. Basic Life Support) najważniejszymi elementami w nauczaniu są:

  • gotowość do podjęcia RKO, włączając świadomość ryzyka, związanego z osobą i środowiskiem,
  • rozpoznanie utraty przytomności, oddechów określanych jako gasping, lub oddechów agonalnych
  • dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej (pod względem częstotliwości, głębokości, pełnego powrotu do wyjściowego kształtu oraz minimalizowania przerw w uciśnięciach) i oddechy ratownicze (czas wykonywania oddechu i objętość),
  • informacja zwrotna dla ćwiczącego oraz instruktora w celu poprawy przyswajania umiejętności oraz ich utrwalania.

Nowe zestawy do nauki resuscytacji są już wykorzystywane do nauczania pierwszej pomocy młodych policjantów szkolenia zawodowego podstawowego atkę doskonalenia umiejętności na kursach specjalistycznych. Szkoła Policji w Słupsku jako pierwsza jednostka szkoleniowa w polskiej Policji została wyposażona w tego rodzaju nowoczesne zestawy szkoleniowe.