Podsumowanie roku z Ministrem i Komendantem Głównym - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Podsumowanie roku z Ministrem i Komendantem Głównym

W naradzie rocznej kierownictwa MSWiA oraz Policji uczestniczył Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W spotkaniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczestniczył między innymi szefowie Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy, miejscy oraz przedstawiciele związków zawodowych. W poniedziałek i wtorek podsumowano funkcjonowanie formacji policyjnej w ubiegłym roku.
O uspołecznianiu działań Policji w 2017 roku mówił Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Dodał, że jego efekty tych działań można dostrzec także w statystykach, w których także widać  wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Cieszą szczególnie te wskaźniki obrazujące przestępczość kryminalną. Według statystyk rok 2017 był pod tym względem najbezpieczniejszy na przestrzeni ostatnich 27 lat - podkreślił.

W 2017 roku Policja zarejestrowała 782.114 przestępstw. O 28.153 zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, w porównaniu do 2016 roku. Systematyczna i konsekwentna praca przełożyła się na wzrost wykrywalności przestępstw, która wyniosła 72,6 proc. i w porównaniu do 2016 roku wzrosła o blisko 5 proc. Funkcjonariusze zabezpieczyli do postępowań przygotowawczych mienie o rekordowo wysokiej wartości. Odnotowano też mniej kradzieży samochodów i włamań. W porównaniu do 2016 roku bezpieczniej było też na drogach - zginęło o 220 osób mniej. O tysiąc spadła liczba wypadków drogowych, a o niemal półtora tysiąca osób liczba rannych.
- Ten sukces był możliwy głównie dzięki zwiększeniu liczby policjantów na drogach. Ale ten sukces nie zwalnia nas z kontynuowania wytężonej pracy. W tej dziedzinie nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Liczba ofiar wypadków drogowych nigdy nie jest wystarczającą niska - ocenił nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Funkcjonariusze rozpoczęli również pilotaż związany z wykorzystywaniem kamer podczas pełnienia służby. Nowe urządzenia są już testowane przez policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, podlaskiego i stołecznego. W tym roku planowany jest zakup kolejnych kamer. Chwilą ciszy uczczono pamięć funkcjonariuszy, którzy polegli na służbie w ubiegłym roku:

  • podinsp. Piotr Tomkiewicz, zginął 16 marca, w trakcie pościgu, jadąc nieoznakowanym policyjnym radiowozem
  • asp. Jakub Brysz, zginął 23 maja w trakcie ćwiczeń z nurkowania
  • st. sierż. Magdalena Dolebska, zginęła 18 października w czasie przeprowadzanej kontroli drogowej
  • podkom. Mariusz Koziarski, zginął 2 grudnia podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.