Ćwiczenia dyżurnych i pomocników - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ćwiczenia dyżurnych i pomocników

Na co dzień pełnią funkcję dyżurnego, zastępcy dyżurnego lub pomocnika dyżurnego; to między innymi oni przyjmują zgłoszenia kierowane pod numer telefonu 112 lub 997. Dwudziestu policjantów i pracowników policji uczestniczy w zajęciach na kursie specjalistycznym dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

W trakcie zajęć uczestnicy kursu doskonalą się między innymi w zakresie reagowania na zgłaszane wydarzenia, przyjmowanie i przekazywanie służby na stanowisku kierowania, nadzorowanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego oraz postępowanie w przypadku zaistnienia wybranych wydarzeń nadzwyczajnych.
Duży nacisk kładziony był też na postępowanie zgodne z etyką i prawami człowieka, a w szczególności poszanowanie godności interesanta i kulturę obsługi. Dyżurni, na co dzień monitorują stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także sprawują nadzór nad użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Ponieważ dyżurni zapewniają właściwy obieg informacji nie tylko w jednostkach terenowych, ale również we współpracujących z nimi podmiotami zewnętrznymi, w trakcie szkolenia zapoznają się z urządzeniami będącymi na stanowisku kierowania oraz obsługą programów informatycznych.
W programie miesięcznego szkolenia najwięcej czasu zajmują ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy kursu mają do dyspozycji szkolny Komisariat Policji, który jest odzwierciedleniem jednostki terenowej ze stanowiskiem dyżurnego, pomieszczeniem dla osób zatrzymanych, „niebieskim pokojem” i recepcją. Choć komisariat znajduje się na terenie Szkoły Policji, to jest wyposażony w niezbędne sieci teleinformatyczne oraz radiowe, które pozwalają mu pełnić działalność jako jednostka terenowa Policji.