Strzelecka rywalizacja - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Strzelecka rywalizacja

Reprezentacje słuchaczy kursów specjalistycznych oraz szkolenia zawodowego podstawowego wzięły udział w zawodach strzeleckich, które rozegrano w obiektach strzeleckich słupskiej Szkoły Policji. Każdy z zawodników startował w dwóch konkurencjach.

Przeprowadzone przez Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego VIII. Mistrzostwa Szkoły Policji w Słupsku w Strzelaniu przebiegły w duchu sportowej, acz zaciętej rywalizacji. Instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego, dzielnicowi oraz młodzi policjanci rozpoczynający służbę mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także doskonalenia umiejętności strzeleckich.
Rywalizacja pokazała, że poziom wyszkolenia policjantów biorących udział w mistrzostwach w zakresie posługiwania się bronią palną jest na wysokim poziomie, a potwierdzeniem tego mogą być bardzo dobre wyniki uzyskiwane w obu konkurencjach strzeleckich.

Zawody składały się z dwóch konkurencji. W pierwszej - po sygnale sędziego, każdy z zawodników, w postawie stojącej, oddawał 5 strzałów ocenianych, do tarczy TS-2, następnie wymieniał magazynek i oddawał kolejnych 5 strzałów w łącznym czasie trzech minut. W drugiej konkurencji sygnałem do startu było ukazanie się tarczy. Policjanci dobywali wtedy broń z kabury, przeładowywali ją i - po okrzyku „Policja” - oddawali 6 strzałów do tarczy TS-9, a następnie wymieniali magazynek i w postawie klęczącej, oddawali kolejne 6 strzałów. Wszystkie strzały należało oddać w czasie 30 sekund. Zamknięcie się tarcz było sygnałem zakończenia czasu konkurencji.
Po podsumowaniu wszystkich rezultatów przez sędziego głównego, końcowe wyniki VIII. Mistrzostw Szkoły Policji w Słupsku w Strzelaniu przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja indywidualna:

 • 1 miejsce       Krystian Banaszak ISP
 • 2 miejsce       Patryk Glinojecki
 • 3 miejsce       Krystian Małecki
 • 4 miejsce       Maciej Lubocki
 • 5 miejsce       Hubert Pachała
 • 6 miejsce       Wojciech Krajewski
 • 7 miejsce       Rafał Góra
 • 8 miejsce       Grzegorz Gebauer
 • 9 miejsce       Dawid Gierat

Klasyfikacja drużynowa:

 • 1 miejsce     Instruktorzy strzelań policyjnych
 • 2 miejsce     Kompania VII
 • 3 miejsce     Kompania I
 • 4 miejsce      Kompania VI
 • 5 miejsce      Kompania X
 • 6 miejsce      Kompania V
 • 7 miejsce      Dzielnicowi
 • 8 miejsce      Kompania IV
 • 9 miejsce      Kompania IX
 • Strzelanie statyczne

 • Strzelanie szybkie