Tajniki kryminalistyczne - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Tajniki kryminalistyczne

W Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doskonalili swoją wiedzę wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej słupskiej Szkoły Policji. Wymiana doświadczeń między specjalistami pozwala na przekazywanie młodym policjantom w trakcie szkoleń najnowszej specjalistycznej wiedzy.

Szkolenie przeprowadzili biegli z Sekcji Technik Audiowizualnych, Sekcji Mechanoskopii i Broni - Pracowni Wypadków Drogowych oraz z Sekcji Biologii - Pracowni Biologii: asp.sztab. Wojciech Cyplik, podkom. Krzysztof Hinz, st.asp. Paweł Kussowski oraz podinsp. Bartłomiej Kaczmarek.
Policyjni wykładowcy omówili wspólnie z biegłymi między innymi zagadnienia z zakresu identyfikacji bezpośredniej; technicznych badań dokumentów (przerabianie i podrabianie dokumentów); rekonstrukcji wypadków drogowych oraz badań biologicznych z zakresu genetyki sądowej.

Wykładowcy mieli także okazję by zapoznać się w wyposażeniem służącym biegłym do przeprowadzenia badań. W Pracowni Biologii przedstawiono i omówiono wykrywanie obecności krwi z użyciem pasków testowych oraz z użyciem luminolu.
Wizyty tego rodzaju pozwalają na wymianę wiedzy pomiędzy wykładowcami i biegłymi a wierną korzyścią takich spotkań jest najnowsza fachowa wiedza, którą wykładowcy przekazują policjantom podczas zajęć z kryminalistyki. Biegli udzielą także wielu praktycznych wskazówek, które - przekazane słuchaczom – pozwolą w przyszłości młodym policjantom tak zabezpieczać miejsce zdarzenia, aby zabezpieczyć jak najwięcej śladów kryminalistycznych.

  • Wykładowcy w jednej z sal labolatoryjnych.
  • W trakcie wykładu...
  • Na zdjęciu od lewej: asp.szt. Wojciech Cyplik - Labolatorium Kryminalistyczne KWP Gdańsk oraz wykładiwcy Szkoły Policji: kom. Jolanta Czekaj, mł.asp. Arkadiusz Wieczorek, asp.sztab. Daniel Milczarek oraz asp. Sylwia Ceglarek.