Szkolenie obronne - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Szkolenie obronne

W wyjazdowym szkoleniu obronnym uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej oraz dydaktycznej słupskiej Szkoły Policji. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowań obronnych Szkoły w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie zagrożenia.

Szkolenie zrealizowane zostało w Warszawie. Połączone było z prezentacją zakresu zadań i możliwości ich realizacji na Stołecznym Stanowisku Kierowania. Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji wzięli też udział w wykładzie na temat przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Kolejnym punktem szkolenia było przedstawienie Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie w zakresie realizacji zadań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach wodnych, a także prezentacja systemu zabezpieczenia Stadionu Narodowego wraz z omówieniem procesu kierowania działaniami w czasie prowadzenia operacji policyjnych.

 

Na zakończenie uczestnicy szkolenia zapoznali się z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej Biura Dozoru Elektronicznego w zakresie funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce.