Działania taktyczne i ratownictwo - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wideo

Działania taktyczne i ratownictwo

Policjanci z kilku państw Europy oraz żołnierze Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej USA uczestniczyli w warsztatach z zakresu działań ratowniczych w warunkach operacji taktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywały się w słupskiej Szkole Policji. Całość działań oparta była na połączeniu dwóch szkoleń – wojskowego (Combat Life Saver wg wytycznych TC3) oraz szkolenia dedykowanego dla funkcjonariuszy - Tactcial Emergency Casualty Care.

Ładowanie odtwarzacza...

Pełne galerie fotografii można pobrać na dole strony.
Visas nuotraukų galerijas galima atsisiųsti puslapio apačioje.
Pune galerije fotografija možete preuzeti na dnu stranice.
Vollständige Fotogalerien können unten auf der Seite heruntergeladen werden.
Full photo galleries can be downloaded at the bottom of the page.

Udział w przedsięwzięciu wzięli policyjni wykładowcy z Chorwacji, Litwy, Niemiec i Polski oraz wojskowi instruktorzy Wojska Polskiego i US Navy. W pierwszym dniu ćwiczeń, po krótkim wykładzie, policjanci przystąpili do ćwiczeń związanych z zakładaniem opasek uciskowych „Cat” i „Soft” w sytuacji zagrożenia taktycznego. Ćwiczenia obejmowały aspekt pomocy innemu policjantowi oraz działania autoratownicze w przypadku otrzymania postrzału w kończyny dolne lub górne.
Kolejna część ćwiczeń obejmowała doskonalenie umiejętności w zakresie użycia tak zwanego opatrunku izraelskiego do zaopatrywania ran odniesionych w wyniku wybuchu bądź postrzału. Policjanci zaopatrywali również rany głębokie techniką „pakowania rany”.

W drugim dniu szkolenia poznane wcześniej techniki ratownicze połączone były w scenariusze strzelań przy użyciu amunicji bojowej. Funkcjonariusze doskonalili umiejętności w zakresie: autopomocy, gdy sami zostali poszkodowani i musieli reagować na pojawiające się zagrożenie; pomocy rannemu koledze i szybkiej ewakuacją ze strefy zagrożenia; ratowania rannych w strefie względnie bezpiecznej i przemieszczenia się z rannym przez zmieniające się warunki taktyczne.
Dodatkowymi utrudnieniami w drugim dniu szkolenia były strzelania w warunkach ograniczonego dostępu powietrza, dużego stresu i ograniczonej opadami widoczności. Uczestnicy działań musieli także strzelać pokonując tor przeszkód z opon. Najtrudniejszym zadaniem okazało się jednak strzelanie w sytuacji zaburzonego błędnika.

Policyjni i wojskowi instruktorzy doświadczenia zdobyte w Słupsku przekazywać będą teraz innym wykładowcom i słuchaczom w swoich jednostkach w na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Warto również dodać, że w ramach tej współpracy policjanci chorwaccy ukończyli w słupskiej Szkole Policji kurs instruktora strzelań policyjnych, a grupa wykładowców słupskiej Szkoły ukończyła podobny kurs w chorwackiej Akademii Policji w Zagrzebiu.

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - opaska "CAT"

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - opaska "SOFT-W"

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - opatrunek "izraelski"

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - "pakowanie rany"

  • Strzelanie w trakcie poruszania się między przeszkodami terenowymi

  • Strzelanie w sytuacji zaburzonego błędnika

  • Strzelanie w warunkach organiczonego dostępu powietrza

  • Strzelanie z wykorzystaniem amunicji rannego i nieprzytomnego partnera z patrolu