Seminarium szkoleniowe w Trójmieście - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Trójmieście

Seminarium szkoleniowe dla koordynatorów służby dzielnicowych z komend wojewódzkich i przedstawicieli Szkół Policji pod hasłem "Dzielnicowy w strukturze jednostek organizacyjnych Policji" odbywało się Gdańsku. Udział w obradach wziął także przedstawiciel słupskiej Szkoły Policji.

W czasie seminarium omawiano sytuację dzielnicowych po wejściu w ubiegłym roku Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji oraz przeprowadzonym audycie, który odbył się w wybranych Komendach wojewódzkich Policji. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze sposobami doskonalenia lokalnego dzielnicowych w niektórych garnizonach.
Szkołę Policji w Słupsku reprezentował podinsp. Sebastian Kamiński z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, który przedstawił prezentację po tytułem "Problemy dotyczące służby dzielnicowych poruszane w czasie szkolenia specjalistycznego w Szkole Policji w Słupsku".

Warto również dodać, że w słupskiej Szkole Policji prowadzone są specjalistyczne kursy dla dzielnicowych. W trakcie czterech tygodni szkolenia policjanci nie dylko doskonalą swoją wiedzę teoretyczną, ale również doskonalą umiejętności w zakresie technik, interwencji, sportów walki i strzelania.