Agresywni i niebezpieczni - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Agresywni i niebezpieczni

Elementy związane z udzielaniem pomocy w strefie niebezpiecznej, obezwładnianie agresywnej osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie, wejście do pomieszczeń i zatrzymanie uzbrojonego przestępcy, który oddaje strzały w kierunku funkcjonariuszy - w tego rodzaju symulacjach uczestniczą w słupskiej Szkole Policji policjanci podejmujący interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych.

Ładowanie odtwarzacza...

Wszystkie symulacje, w których uczestniczą funkcjonariusze są maksymalnie zbliżone do realiów codziennej służby prewencyjnej pełnionej na naszych ulicach. Jednym z elementów, wykorzystywanych podczas zajęć, jest system amunicji barwiącej FX. Zaletą tego sytemu jest możliwość wykorzystywania podczas zajęć specjalnie przystosowanej broni, co pozwala uczestnikom szkolenia  na wyrobienie określonych nawyków i zachowań oraz utrwalenie tak zwanej pamięci mięśniowej. Dodatkową zaletą jest fakt, że każde trafienie powoduje odczuwalny ból, przez co policjanci podświadomie wykorzystują określone reguły bezpiecznego poruszania się w miejscach, w których znajduje się niebezpieczna, uzbrojona osoba.

Uczestnicy dwutygodniowego kursu podczas zajęć w słupskiej Szkole Policji też doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych, które obejmują między innymi ratowanie innych osób w sytuacji ostrzału przez niebezpiecznego przestępcę. Zajęcia odbywały się zarówno w terenie otwartym jak i w zaciemnionych pomieszczeniach. Zadaniem słuchaczy było ewakuowanie rannego policjanta z miejsca bezpośredniego zagrożenia do tak zwanej strefy bezpiecznej.

Policyjni wykładowcy prowadzący zajęcia zwracali szczególną uwagę na działanie w sytuacji ograniczonej widoczności oraz konieczności zachowania dyscypliny dźwiękowej i świetlnej w obliczu realnego zagrożenia. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano także podstawowe wyposażenie ratownicze, czyli stazy taktyczne i opatrunki uciskowe oraz - dla urealnienia sytuacji - sztuczną krew.

Tego typu kursy specjalistyczne dla policjantów pełniących już służbę w jednostkach terenowych pokazują jak istotnym elementem jest nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego, taktyki i technik interwencji oraz posługiwaniem się bonią palną. Funkcję opiekunów dydaktycznych kursu pełnili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych - nadkom. Wojciech Daszkiewicz i podkom. Przemysław Kuciński.