EUPST II - dzień 5, zakończenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

EUPST II - dzień 5, zakończenie

Zakończyła się kolejna edycja międzynarodowego szkolenia w ramach projektu EUPST II - European Union Police Services Training II. Działania przygotowali wspólnie przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Szkoły Policji w Słupsku, w której stacjonują mundurowi.


Ideą EUPST II jest wzmocnienie zdolności zarządzania kryzysowego sił policyjnych państw uczestniczących oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Udział w szkoleniu wzięło 50 policjantów z państw Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. EUPST II jest programem zakładającym wyszkolenie do 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności oraz stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji.

 

Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie wprowadzenia nowych i jasnych standardów w przypadkach delegowania funkcjonariuszy na misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, do udziału w operacjach pokojowych ONZ oraz współpracy z Unią Afrykańską i innymi międzynarodowymi organizacjami.

 

Pełna galeria zdjęć z zakończenia szkolenia - w wersji do pobrania - znajduje się na dole strony.
Vollständige Fotogalerie - zum herunterladbaren -  Ende des Trainings steht am Ende der Seite zur Verfügung.
Full photo gallery - downloadable version -  of the end of the training is available at the bottom of the page.