Policyjna pierwsza pomoc - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjna pierwsza pomoc

Na kursach specjalistycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy doskonalą swoje umiejętności policjanci z jednostek terenowych Policji. Szkolenie prowadzone w słupskiej Szkole Policji ma na celu utrwalenie umiejętności, które każdy policjant nabył tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego.

Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest ugruntowaniem, ale i rozszerzeniem dotychczas posiadanej wiedzy i umiejętności ratowniczych. Każdy policjant już czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Każdy policjant ma bowiem obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również zasad policyjnej etyki zawodowej.

Na kurs kierowani są głównie policjanci służb patrolowo-interwencyjnych, którzy z racji specyfiki swojej służby najczęściej stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często bowiem zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych.

W trakcie tygodniowego kursu, który realizowany jest między innymi w Szkole Policji w Słupsku, policjanci doskonalą postępowanie ratownicze w miejscu zdarzenia. W ramach ćwiczeń praktycznych każdy z uczestników szkolenia prowadzi podstawowe zabiegi resuscytacyjne a także wykorzystuje automatyczny defibrylator zewnętrzny czyli AED.
Szczególną uwagę poświęca się również zabezpieczeniu osoby poszkodowanej, u której występuje krwotok, uraz kostny, zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem, wychłodzenie organizmu, śpiączka metaboliczna lub reakcja uczuleniowa.
Policjanci omawiają także zabezpieczenie osoby poszkodowanej, przygotowanie jej do ewakuacji i transportu oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego.

 • Egzamin kończący tygodniowe szkolenie

 • Zajęcia i egzaminy odbywają się w szkolnym Centrum Ratownictwa
 • Jednym z egzaminatorów podczas ostatniej edycji kursu UPP był podinsp. Henryk Dudziński.
 • Policjanci w trakcie końcowego egzaminu praktycznego.
 • Policjanci w trakcie końcowego egzaminu praktycznego.
 • Policjanci w trakcie końcowego egzaminu praktycznego.
 • Ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej.
 • Początek egzaminu - odczytanie założenia do wykonania
 • Jednym z egzaminatorów był podkom. Michał Kurdziel.
 • Udzielanie pomocy osobie z zatrzymanym krążeniem i oddechem.
 • Udzielanie pomocy osobie z zatrzymanym krążeniem i oddechem.
 • Sprawdzanie oddechu u osoby poszkodowanej.
 • W trakcie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie świadect absolwentom

 • Absolwenci kursu "Udzielanie pierwszej pomocy".
 • Świadectwa wręczył absolwentom Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.
 • Świadectwa wręczył absolwentom Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.
 • Absolwenci kursu "Udzielanie pierwszej pomocy".
 • W trakcie zakończenia kursu...
 • Wspólne zdjęcie z Komendantem Szkoły na schodach przed Klubem Słuchacza.