Turniej Oddziałów Prewencji - finał - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Turniej Oddziałów Prewencji - finał

W Dolinie Charlotty plutony policjantów z Oddziałów Prewencji rywalizowały od wczesnych godzin porannych w biegu crossowym. Wyznaczona trasa zawierała wiele zadań związanych z codzienną policyjną służbą. Ostateczny zwycięzca został wyłoniony dziś po południu. Od początku liderem był stołeczny Oddział Prewencji Policji, który do końca utrzymał się na prowadzeniu. W zmaganiach udział wzięło ponad 400 policjantów. Honorowy patronat na Turniejem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Honorowy Patronat:

 

 

 

 


1. miejsce      
  
Oddział Prewencji Policji w Warszawie

2. miejsce
 
Oddział Prewencji Policji w Białymstoku

3. miejsce
 
Oddział Prewencji Policji w Lublinie

 

Klasyfikacja ośmiu najlepszych drużyn - pobierz plik .PDF

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 


 

Konkurencja nr 6
Bieg crossowy w Dolinie Charlotty

Wyniki – pobierz plik .PDF

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 


Klasyfikacja po dwóch dniach turnieju - pobierz plik .PDF

Konkurencja nr 5
Udzielanie pierwszej pomocy

Wyniki – pobierz plik .PDF
Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 

Konkurencja nr 4
Działania poszukiwawcze w terenie zalesionym.

Wyniki – pobierz plik .PDF

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP


Klasyfikacja po pierwszym dniu turnieju - pobierz plik .PDF

 

Konkurencja 3
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Wyniki – pobierz plik .PDF

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 

 

Konkurencja 2
Taktyka działania pododdziału zwartego oraz elementy musztry policyjnej
Wyniki – pobierz plik .PDF

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 

 

Konkurencja 1
Strzelanie sytuacyjne o zmieniającym się stopniu trudności
Wyniki - pobierz plik .PDF

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 
 

Inauguracja Turnieju
Główny plac apelowy Szkoły Policji w Słupsku

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 

Udział w Turnieju biorą reprezentacje wszystkich województw oraz Komendy Stołecznej. Organizacja dzisiejszych konkurencji, jest odzwierciedleniem codziennej, ciężkiej i czasami również niebezpiecznej służby w oddziałach prewencji.
W zależności od wylosowanego numeru startowego plutony policjantów kierowane są do różnych interwencji. Duże natężenie działań ma pokazać, jak skomplikowana i wielowątkowa jest służba policjantów oddziałów prewencji, którzy z reguły kojarzeni są tylko z przywracaniem porządku podczas imprez masowych.

Rywalizacja policjantów oddziałów prewencji z całej Polski - w takiej właśnie formie i na tak dużą skalę - odbywa się dopiero po raz drugi w powojennej historii tej formacji. Po raz pierwszy słupska Szkoła Policji zorganizowała takie zawody dwa lata temu.
Oprócz charakteru szkoleniowego jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i integracji zarówno samych policjantów jak i dowódców, którzy mają okazję w szerokim gronie omawiać przeprowadzane interwencje i wypracowywać nowe algorytmy działań.


W przeddzień zawodów, w godzinach wieczornych, rozegrano dwie konkurencję integracyjne. Zawody miały charakter zabawowy, choć z niewielkim elementem rywalizacji. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc uzyskiwali bonusy czasowe w wysokości odpowiednio: 20, 15 i 10 sekund, które będą mogli wykorzystać, w dowolnie wybranej przez siebie konkurencji.
W pierwszej z dwóch rywalizacji wystartowali dowódcy oddziałów, natomiast w drugiej „zdalnym kierowaniu” udział wzięli policjanci z poszczególnych reprezentacji.

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

Konkurencja dowódców

  1. miejsce - bonus 20 sek. mł.insp. Jacek Adamski, OPP Białystok
  2. miejsce - bonus 15 sek. podinsp. Rafał Szarwiński, SPPP Płock
  3. miejsce - bonus 10 sek. podinsp. Sebastian Ciastoń, OPP Warszawa

 

Pełna galeria zdjęć z możliwością pobrania w pliku .ZIP

 

Konkurencja policjantów

  1. miejsce – bonus 20 sek. Oddział Prewencji Policji w Olsztynie
  2. miejsce – bonus 10 sek. Oddział Prewencji Policji w Poznaniu
  3. miejsce – bonus 10 sek. Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie