Policyjni ratownicy z całego kraju w akcji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjni ratownicy z całego kraju w akcji

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozegrany został V. Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Najlepsi policyjni ratownicy z każdego województwa rywalizowali w słupskiej Szkole Policji. W tym roku zmaganiom ratowników towarzyszyła też kilkudniowa konferencja naukowa. Najlepszymi ratownikami udzielającymi kwalifikowanej pierwszej pomocy okazali się policjanci z Kielc.

Honorowy Patronat:

 

 

Celem Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów miała także ugruntować wizerunek sprawnego, wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym.
Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na dwie części: zawody oraz konferencję naukowo-szkoleniową. W zawodach udział wzięły reprezentacje policyjnych ratowników ze wszystkich województw.

Puchar dla zwycięzców ufundował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Puchar za II. miejsce ufundował Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, a za miejsce III. - Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil. Dodatkowo trzy zwycięskie reprezentacje otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Komendanta Głównego Policji.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

1. miejsce      st.sierż. Michał Machulski
     sierż. Michał Kwieciński 
   KWP Kielce
2. miejsce      sierż.sztab. Tomasz Ladziński
     st.sierż. Przemysław Panaś  
   KWP Kraków
3. miejsce      sierż.sztab. Andrzej Spiechowicz
     st.post. Alan Olszewski  
   KWP Katowic

 

Pełna klasyfikacja zawodów (plik .PDF)

 

Zobacz lub pobierz galerie zdjęć z poszczególnych konkurencji

W tym roku ratowniczym zmaganiom towarzyszyła konferencja naukowa. Ideą tego spotkania było omówienie aktualnych zagadnień i nowości w zakresie ratownictwa. Równie ważnym aspektem omawianym przez policjantów i naukowców były działania ratownicze podejmowane na co dzień przez powołane do tego służby. Mowa tutaj nie tylko o pogotowiu, ale również o Policji i Straży Pożarnej - funkcjonariusze tych formacji bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzeń, w których osoby poszkodowane muszą niezwłocznie otrzymać pierwszą pomoc.

 

 

 

W tegorocznej edycji zawodów, nad którymi honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, policjanci rywalizowali w pięciu konkurencjach. W kilku przypadkach organizatorzy postawili zawodnikom bardzo wysokie wymagania. Kilkakrotnie stan osób, którym należało udzielić pomocy, był na tyle skomplikowany, że wymagał zastosowania procedur na co dzień wykonywanych niezwykle rzadko. Już w trakcie rywalizacji okazało się jednak, że policyjni ratownicy reprezentują ponadprzeciętny poziom umiejętności i wiedzy. Złożoność poszczególnych zadań nie zaskoczyła ratowniczych zespołów, choć w trakcie udzielania pomocy dzieciom, emocje były bardzo duże.

Konkurencja nr 1
Policjanci rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań z 5 wariantami odpowiedzi. Test zawierał zagadnienia z zakresu resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych oraz procedur z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

 

 

Konkurencja nr 2
Z polecenia dyżurnego policyjny patrol został skierowany do mieszkania w bloku, w którym ktoś głośno krzyczał. Hałas w mieszkaniu przeszkadzał innym sąsiadom. Po wejściu do mieszkania policjanci zastali przerażoną matkę trzymającą w rękach niemowlę. Dziecko było w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Zadaniem policjantów było wdrożenie odpowiednich procedur ratowniczych oraz wsparcie psychiczne matki.
Była to konkurencja, która u uczestników wywołała największe emocje. Dzięki perfekcyjnej grze ratowniczki odgrywającej rolę zrozpaczonej matki, u kilku osób obserwujących interwencję pojawiły się łzy.

 

 

Konkurencja nr 3
Policyjny patrol skierowany został w okolice sklepu, gdzie miało dojść do napadu z użyciem broni palnej. Na miejsce zdarzenia dotarł wcześniej jednoosobowy patrol zmotoryzowany. Po dotarciu na miejsce samochód został ostrzelany przez nieznanego sprawcę, a znajdujący się w pojeździe policjant został ranny. Dyżurny od kilku minut nie mógł nawiązać z nim kontaktu.
Zadaniem policjantów było bezpieczne podejście do miejsca zdarzenia, zgodnie z zasadami taktyki i techniki interwencji. Ze względu na zagrożenie musieli szybko ewakuować rannego policjanta i w miejscu bezpiecznym wdrożyć procedurę CABC.
Realności całemu zdarzeniu dodawał fakt, że interwencja odbywała się przy policyjnym radiowozie, w którym policjanci, podczas interwencji zostali ostrzelani kilka lat temu z broni maszynowej. Do zdarzenia doszło na Śląsku, podczas próby zatrzymania awanturującego się mężczyzny, który zabarykadował się w domu i strzelał w kierunku policjantów z karabinu maszynowego.

 

 

Konkurencja nr 4
W zadaniu tym policjanci działali w garażu. Podczas cofania ciągnika rolniczego w wraz z maszyną tnącą został potrącony 8-letni chłopiec. W trakcie zdarzenia dziecko zostało wciągnięte pod urządzenie, w wyniku czego doznało nagłego zatrzymania krążenia, towarzyszyło temu zmiażdżenie kończyny dolnej. Dodatkowym utrudnieniem była niemożność ewakuacji dziecka spod ciągnika.

 

 

Konkurencja nr 5
W trakcie burd na stadionie jeden z funkcjonariuszy został obrzucony łatwopalną substancją, do której był dołączony środek pirotechniczny. Nastąpiła eksplozja i policjant doznał uszkodzeń ciała. Ranny był w stanie nagłego zatrzymania krążenia spowodowanego niedrożnością dróg oddechowych w wyniku ciężkiego oparzenia dróg oddechowych.
W tej konkurencji sprawdzano jakie techniki zostaną wdrożone w zakresie modyfikacji algorytmu RKO, zaopatrywania obrażeń, jak również sposobów przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych.

 

 

Dodatkową atrakcją dla finalistów oraz osób biorących udział w konferencji nakowej był koncert wykładowców i studentów Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku pod dyrekcją Moniki Zytke. W auli słupskiej Szkoły Policji można było wysłuchać wielu znanych polskich przebojów. Poniżej prezentujemy migawki filmowe z koncertu.