Gratulacje dla strażaków - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Gratulacje dla strażaków

W uroczystościach miejskich i powiatowych związanych ze świętem strażaków, które odbyły się dziś (17.05) w komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył komendant słupskiej Szkoły Policji insp. Jacek Gil. Przypomnijmy, że zarówno Straż Pożarna, jak i Policja funkcjonują w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy. Prowadzący uroczystość odczytał decyzję o nadaniu odznaczeń osobom zasłużonym dla pożarnictwa. Na zakończenie części oficjalnej insp. Jacek Gil wręczył list gratulacyjny Komendantowi Miejskiemu bryg. Krzysztofowi Ulaszkowi.

Szkoła Policji w Słupsku współpracuje w zakresie szkolenia nowych kadr - strażaków zawodowych i ochotników - ze znajdującym się w Słupsku Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej.
W poprzednich latach wykładowcy Szkoły kształcili pożarników między innymi z zakresu kierowania ruchem drogowym. W tej chwili natomiast uczestnicy kursów w słupskim Ośrodku Szkolenia uczęszczają do Szkoły Policji na zajęcia informatyczne.