Ślady na miejscu zamachu - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ślady na miejscu zamachu

W międzynarodowej konferencji „Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar” uczestniczyła grupa przedstawicieli słupskiej Szkoły Policji. Dyskusja połączona z pokazami praktycznymi odbywała się w Gdańsku w ramach cyklicznych spotkań „Miejsce zdarzenia”.

Cała impreza została zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Główny cel spotkania praktyków, reprezentujących wiele rodzajów służb mundurowych, to wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów okładzinowych w Polsce i w innych państwach.
W opinii przedstawicieli słupskiej Szkoły Policji w szczególnie interesujący sposób zostały omówione zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof, w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification), a także współpraca i współdziałanie służb o różnych kompetencjach.

Konferencji towarzyszyły także pokazy oględzin miejsca zdarzenia o charakterze masowym, na przykładzie zamachów terrorystycznych z użyciem pojazdu ciężarowego. Grupę oględzinową tworzyli: policjanci z czeskiego zespołu Disaster Victim Identification, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, technicy kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz lekarz z Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku.

Najnowsza wiedza, zdobyta podczas konferencji, będzie dodatkowym wzbogaceniem materiału przekazywanego słuchaczom słupskiej Szkoły Policji zarówno podczas szkoleń specjalistycznych, jak i szkolenia zawodowego podstawowego.