Obchody Dnia Zwycięstwa - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Obchody Dnia Zwycięstwa

W uroczystościach miejskich z okazji 72. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej uczestniczyli przedstawiciele słupskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono wiązanki kwiatów, były okolicznościowe przemówienia, apel poległych i salwa honorowa.

Słupską Policję podczas uroczystości reprezentował podinsp. Maciej Maciniak ze Szkoły Policji oraz kom. Leszek Głuchowski z Komenda Miejska Policji w Słupsku. Państwową Straż Pożarną reprezentował bryg. Andrzej Macedoński. Cała uroczystość odbyła się na placu Zwycięstwa pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytano apel poległych, a kompania reprezentacyjna 7. Brygady Obrony Wybrzeża oddała salwę honorową. W programie obchodów znalazły się również występy artystyczne, a ostatnim punktem było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

W tym roku po raz pierwszy uroczystość poprowadzili żołnierze z Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie, a kompani honorowej 7. Brygady Obrony Wybrzeża towarzyszyła kompania marynarzy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

 

Ładowanie odtwarzacza...